Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Πρώτη πληροφόρηση για τα ΕΣΠΑ σε 400 λέξεις


(*) του Λευτέρη Κατσουλάκου, για το Δίκτυο environment.gr

Πολύ κουβέντα γίνεται τον τελευταίο καιρό για τα ΕΣΠΑ, τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και την ανάπτυξη που θα φέρουν, στην οικονομία –συνολικότερα- και τη δική σας δραστηριότητα –ειδικότερα. 

Στο κείμενο που ακολουθεί θα προσπαθήσω να εντοπίσω σε 400 λέξεις τις αρχικές γνώσεις που θα σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και για τη συνέχεια …

Α. Προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων
Πραγματοποιείται από την προκήρυξη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (συνήθως ακολουθεί παράταση μερικών εβδομάδων). Κατά το στάδιο αυτό, ελέγχονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος και καταστρώνεται το επιχειρηματικό σχέδιο κλπ.
Ο υποψήφιος, πριν την υποβολή, πρέπει να ελέγξει αν καλύπτει τις προϋποθέσεις και αν το πρόγραμμα καλύπτει τις πραγματικές του ανάγκες. Πρέπει προσεκτικά να εκτιμήσει τα θετικά και αρνητικά του προγράμματος για την δική του περίπτωση. Τέλος πρέπει να προσέξει να μην επενδύσει σε άχρηστα, για την μελλοντική του επιχείρηση σχέδια και να εκτιμήσει, με ακρίβεια, υπηρεσίες και εξοπλισμό που θα αγοράσει.
Εδώ, να σημειωθεί, ότι ακόμη και αν το πρόγραμμα καλύπτει το 100%, πρέπει να υπάρχει εξασφαλισμένο ένα κεφάλαιο κίνησης (κατ εκτίμηση 20-30% αναλογικά με την συνολική δαπάνη) μέχρι την εκταμίευση των δόσεων της επιδότησης και εκκαθάρισης του σχετικού ΦΠΑ.
Για την σύνταξη της πρότασης χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης για να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.
Οι προτάσεις ένταξης κατατίθενται, μόνο ηλεκτρονικά (ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται μετά την έγκριση της ένταξης).

Β. Αξιολόγηση των προτάσεων
Συγκεντρώνονται οι προτάσεις και γίνεται (ανώνυμα) η συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων, ηλεκτρονικά, από δύο αξιολογητές, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε διάστημα 3-6 μήνες μετά την λήξη της προκήρυξης.
Η συνολική βαθμολογία, κάθε πρότασης, προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας, με πολλαπλασιασμό κάθε κριτηρίου επί δέκα (10) για αναγωγή στην κλίμακα του 100,00. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων επί τον συντελεστή βαρύτητας(με βάση το 50 - άριστα το 100).
Οι προτάσεις που συγκεντρώνουν κάτω από την βάση χαρακτηρίζονται "μη επιλέξιμες".
Οι προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από 50 χαρακτηρίζονται "επιλέξιμες". Αν ο προϋπολογισμός του συνόλου των "επιλέξιμων" προτάσεων είναι μεγαλύτερος από αυτόν του προγράμματος, επιλέγονται για χρηματοδότηση οι προτάσεις κατά φθίνουσα βαθμολογία, μέχρι την κάλυψη του προϋπολογισμού.
Οι προτάσεις με βαθμολογία πάνω από 50, που δεν χρηματοδοτούνται, χαρακτηρίζονται "επιλαχούσες". Αυτές μπορεί να χρηματοδοτηθούν, μόνο αν απελευθερωθούν κάποια κονδύλια από της επιλαχούσες.
Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Γ. Υλοποίηση προτάσεων
Γίνεται σε χρονικό διάστημα έως 24 μηνών από την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Στο στάδιο αυτό προχωρά η υλοποίηση της επένδυσης.
Η καταβολή της επιδότησης μπορεί να γίνει σε δόσεις ή εφάπαξ στο τέλος. Για την καταβολή της πρώτης δόσης της επιδότησης απαιτεί το 50% της επένδυσης και της δεύτερης δόση το 100 %. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής έως το 40%  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.
Στο στάδιο αυτό απαιτείται η προσεκτική υλοποίηση των δαπανών με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο. Αλλιώς θα μείνουμε με τις δαπάνες καλυμμένες, αλλά χωρίς χρηματοδότηση.

(*) Γεωπόνος – Μελετητής, Ειδικός Σύμβουλος του Δικτύου environment.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου