Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Η Μεταλλευτική Ιστορία της ΜήλουΟ MILOTERRANEAN.GR είναι ένας καλά στημένος διαδικτυακός τόπος, για τη μεταλλευτική ιστορία της Μήλου, στον οποίο μπορείτε να βρείτε Χάρτες, με αναλυτική ξενάγηση, στοιχεία για τα Πετρώματα και τα Ορυκτά του νησιού, άλλο σχετικό πληροφοριακό υλικό.


 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο Πίνακας που ακολουθεί, που τον αλίευσα από εκεί, με τις σημαντικότερες ιστορικές στιγμές, ως προς την ανάπτυξη της μεταλλευτικής στο νησί της Μήλου:


7000-2800 π.Χ.
Νεολιθική Εποχή
Εκμετάλλευση οψιδιανού που χρησίμευε στην κατασκευή εργαλείων και όπλων.
1800-1100 π.Χ.
Εποχή του Χαλκού
Εκτεταμένο εμπόριο οψιδιανού και κεραμικών.
Εξόρυξη καολίνη που χρησίμευε στην κεραμική και στη φαρμακευτική.
Άνθιση των οικισμών της Φυλακωπής.
1100-750 π.Χ.
Γεωμετρική Εποχή –
750-480 π.Χ.
Αρχαϊκή Εποχή
Συνεχίζεται η εξόρυξη οψιδιανού και αργιλικών ορυκτών, κυρίως καολίνη.
480-323 π.Χ.
Κλασική Εποχή
Εξόρυξη τραχείτη για την κατασκευή μυλόπετρας (άλεση δημητριακών και άλλων υλικών).
Εξόρυξη αλουνίτη και θείου που χρησίμευαν ως φάρμακα.
Μετατροπή αλουνίτη σε στυπτήρια που χρησίμευε στη βαφή των υφασμάτων.
Εξόρυξη μπεντονίτη που χρησίμευε για σαπούνι.
Πιθανή εξόρυξη εταλλευμάτων αργύρου.
323-146 π.Χ.
Ελληνιστική Εποχή –
146-330 μ.Χ.

Ρωμαϊκή Εποχή
Εξόρυξη μικρών ποσοτήτων μεταλλευμάτων αργύρου-μολύβδου.
Εξόρυξη ποζολάνης που χρησίμευε ως υλικό κατασκευών.
Εμπόριο ελαφρόπετρας που χρησίμευε στη στίλβωση μαρμάρων και μωσαϊκών.
Δημιουργία αλυκών για παραγωγή αλατιού.
330-1204 μ.Χ.
Βυζαντινή Εποχή
Συνεχίζεται το εμπόριο αργιλικών ορυκτών, μυλόπετρας, στυπτηρίας, ελαφρόπετρας και αλατιού καθώς και η παραγωγή κεραμικών.
1204-1566 μ.Χ.
Φραγκοκρατία
Αρχίζει εκμετάλλευση γύψου.
1566-1821μ.Χ.
Τουρκοκρατία
Περιορισμένες δραστηριότητες στο νησί, κυρίως εξαγωγή καολίνη για παραγωγή πορσελάνης.
1862
Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης θείου στη θέση “Παλιόρεμμα”, που αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλες θέσεις. Διακοπή εργασιών το 1958.
1884
Έναρξη εκμετάλλευσης γαληνίτη και αργυρούχου μολύβδου στίς “Τριαδες”. Διακοπή εργασιών στα τέλη του 19ου αιώνα.
1890
Έναρξη εκμετάλλευσης του μαγγανίου στη θέση “Βάνι”. Διακοπή εργασιών το 1928.
1899
Έναρξη εκμετάλλευσης καολίνη και αργότερα (1925) ίδρυση εργοστασίου επεξεργασίας του.
1934
Έναρξη εκμετάλλευσης βαρυτίνης στη θέση “Βούδια”.
1952
Έναρξη εκμετάλλευσης του βιομηχανικού ορυκτού “Μπεντονίτης”.
1954
Έναρξη εκμετάλλευσης του βιομηχανικού ορυκτού “Περλίτης”.
1984
Έναρξη εξόρυξης ποζολάνης στη θέση “Ξυλοκερατιά”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου