Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Τέλος οι Εγγυητικές Επιστολές για τα ΕΣΠΑΘεσπίστηκε ο Καταπιστευτικός Λογαριασμός, με σκοπό την ενίσχηση της ρευστότητας των Δικαιούχων στα Προγράμματα ΕΣΠΑ.


Χθες, 14 Ιούνη 2016, ο Αλέξης Χαρίτσης Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται οι όροι για τη δημιουργία και την εφαρμογή του «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» («Escrow Account») σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

http://www.antagonistikotita.gr/images/blank.gifΟ Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός αποτελεί έναν μηχανισμό που εξασφαλίζει  στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ την πρόσβαση σε χρηματικό ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.
Μέχρι την κατάθεση της εγγύησης προκαταβολής ήταν μια προϋπόθεση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που δρούσε αποτρεπτικά για πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων επενδυτών. Μετά τη θεσμοθέτηση αυτού του μέτρου, φαίνεται να ξεπερνιέται ένα σημαντικό εμπόδιο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων.
Ειδικότερα, στον escrow account, και αποκλειστικά για λογαριασμό των δικαιούχων ΕΣΠΑ, πιστώνεται ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται το οποίο αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους.
Με αυτή τη ρύθμιση δεν απαιτείται πλέον από τους Ενδιαφερόμενους / Δικαιούχους να προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου κατά το συγχρηματοδοτούμενο μέρος του. Μειώνονται έτσι ουσιαστικά οι απαιτήσεις ρευστότητας των δικαιούχων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Από τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, φαίνεται ότι η ενεργοποίηση του Λογαριασμού ανταποκρίνεται σε ένα βασικό, διαχρονικό αίτημα των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας, αλλά και μεγάλου πλήθους υποψήφιων επενδυτών.
Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, «αυτός ήταν, άλλωστε, και ένας από τους λόγους αυξημένου ενδιαφέροντος των επενδυτών για τις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ που μας οδήγησε να προχωρήσουμε στην παράταση των προθεσμιών υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων και στην αύξηση των διαθέσιμων προϋπολογισμών. Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός αποτελεί μέτρο ουσίας για τη δημιουργία ευνοϊκότερου επενδυτικού περιβάλλοντος και αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας και στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην  ανάπτυξη της οικονομίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου