Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Ενδιαφέρουσα Σύγχρονη Μελέτη από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για τη Βιομηχανία: «Διακλαδικός Ανταγωνισμός στην Ελληνική Μεταποίηση»Ενδιαφέρουσα μελέτη για την Ελληνική Βιομηχανία τον καιρό της κρίσης δημοσίευσε πρόσφατα -στις 4 Νοεμβρίου 2016- το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) με τίτλο «Διακλαδικός Ανταγωνισμός στην Ελληνική Μεταποίηση».

Τη μελέτη, κείμενο 82 σελίδων, μπορούμε να τη βρούμε και να την κατεβάσουμε δωρεάν στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ, από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου.
Την Ομάδα Σύνταξής αποτελούν οι Θανάσης Μανιάτης, Αιμιλία Μαρσέλλου, Κώστας Πασσάς.


Στη μελέτη αυτή γίνεται αρχικά η θεωρητική προσέγγιση της μαρξικής, της νεοκλασικής, της μετακεϋνσιανής και της μαρξιστικής σχολής του μονοπωλιακού κεφαλαίου στο ζήτημα της διάρθρωσης της δομής της σύγχρονης συνολικής οικονομίας και ειδικότερα της μεταποίησης από την άποψη του ανταγωνιστικού της χαρακτήρα ή της διαμόρφωσης και επικράτησης ολιγοπωλιακής ή/και μονοπωλιακής δομής σε διακλαδικό και ενδοκλαδικό επίπεδο.
Αφού καθοριστούν οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις κάθε θεωρητικής σχολής για την εικόνα μιας σύγχρονης καπιταλιστικής οικονομίας και ειδικότερα του παραγωγικού της πυρήνα, των διάφορων μεταποιητικών κλάδων, εξετάζονται εμπειρικά η ελληνική βιομηχανία για την περίοδο 1980-2014 (σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι το 2007), έτσι ώστε να είναι δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα για την ανταγωνιστική ή ολιγοπωλιακή/μονοπωλιακή της δομή με βάση τη διαχρονική συμπεριφορά της κερδοφορίας του κεφαλαίου στους επιμέρους κλάδους της μεταποίησης και ακολούθως στους επιμέρους οικονομικούς κλάδους για το σύνολο της οικονομίας.
Η τάση για εξίσωση (tendential equalization) των (μέσων ή ρυθμιστικών) κλαδικών ποσοστών κέρδους σε αντίθεση με την πρόβλεψη για απόλυτη σύγκλιση και εξομοίωση (absolute convergence) της νεοκλασικής θεωρίας είναι η πρώτη στιγμή της κλασικής θεωρίας του ανταγωνισμού, ενώ η δεύτερη προβλέπει ότι ακριβώς λόγω της τάσης για εξίσωση των κλαδικών ποσοστών κέρδους θα πρέπει να παρατηρείται μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στους κλαδικούς λόγους κεφαλαίου/προϊόντος και στο μέγεθος των κλαδικών περιθωρίων κέρδους. Η σχετικά χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών, των περιθωρίων κέρδους και των ποσοστών κέρδους στους έντονα κεφαλαιοποιημένους (εντάσεως κεφαλαίου) κλάδους είναι η τρίτη πρόβλεψη που προκύπτει από τη μαρξική θεωρία του διακλαδικού ανταγωνισμού και ελέγχεται εδώ.

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, εμπλουτίζει τη σχετικά πτωχή βιβλιογραφία για τη μεταποίηση στην ελληνική περίπτωση.
Ελπίζω να διατίθενται και επικαιροποιημένα συγκριτικά στοιχεία, για το διάστημα της κρίσης, που να βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου