Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: 24.251 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης σε Δήμους - 8μηνης ΔιάρκειαςΈνα νέο Πρόγραμμα είναι ενεργό από τις 24 Γενάρη 2017 και αφορά την απασχόληση 24.251 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Δήµους. Η διάρκεια της απασχόλησης περιορίζεται στους 8 µήνες.


Απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Θα ασχοληθούν με την υλοποίηση έργων που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.

Το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην άµεση αντιµετώπιση της ανεργίας πληθυσµιακών οµάδων που πλήττονται περισσότερο, όσο και στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, µε παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.
Συγκεκριμένα, οι άνεργοι που θα επιλεγούν να απασχοληθούν, θα λαμβάνουν 2 υποχρεωτικές συνεδρίες συµβουλευτικών υπηρεσιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατά την είσοδο και την έξοδό τους από το πρόγραμμα. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί µε το σύστηµα επιταγών κατάρτισης (voucher). Οι ωφελούµενοι θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεγεί και µία ηµέρα της εβδοµάδας θα συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει µετά τον 2ο µήνα του προγράµµατος.

Οι θέσεις απασχόλησης είναι όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).
Οι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ και η κατάταξή τους γίνεται με βάση ειδική μοριοδότηση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.      Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2.      Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3.      Εγγεγραμμένοι Μακροχρόνια Άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ
4.      Άνεργοι ̟Πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων ̟Πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
5.      Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
6.      Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
7.      Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), ̟πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος»
Σημειώνεται ότι το διάστημα κατα το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων ανέργων, ορίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

 

Οι άνεργοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ στο  ΣΥΝΔΕΣΜΟ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την ειδική Αίτηση.

Η Περίοδος Υποβολής είναι το διάστημα 24/1/2017 έως 3/2/2017 .

Θα πρέπει να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα, καθώς και μέχρι 3 Επιβλέποντες Φορείς.


Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής 9 αντικειμενικά Κριτήρια Μοριοδότησης:
1.      Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2.      Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3.      Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4.      Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
5.      Την ηλικία.
6.      Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.
7.      Τον αριθμό προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8.      Την εντοπιότητα με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
9.      Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ θα καλύψει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα και ωφελούμενου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:
  • σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών
  • σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών

Ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 163.115.376 ευρώ.

 

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στα σχετικά αρχεία:


Εξειδικευμένες Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τους επιτόπου ΟΑΕΔ και στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Οργανισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου