Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Εργαστήριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Παραδοσιακών Οικισμών στο ΠήλιοΕργαστήριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Παραδοσιακών Οικισμών διοργανώνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ το διάστημα 29 Απριλίου – 4 Μαΐου στο Πήλιο, στο πολύ όμορφο χωρίο του Αγίου Λαυρεντίου.


Το Εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες, ανεξαρτήτως ειδίκευσης, και στοχεύει στην κατανόηση των βασικών θεωρητικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν στη διαμόρφωση τοπικών στρατηγικών και τοπικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης: σύγχρονοι μέθοδοι αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιασμού, συλλογική επεξεργασία και συμμετοχικός σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση της υλοποίησης - συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων εφαρμογής.

Παράλληλα, θα διερευνήσει ειδικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ορεινών παραδοσιακών οικισμών, όπως προοπτικές ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, διατήρηση της παραδοσιακής φυσιογνωμίας τους, προϋποθέσεις μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τοπικής διακυβέρνησης, κ.ά.
Οι Αιτήσεις Συμμετοχής παρατάθηκαν μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Ενημερωθείτε και από τη σχετική ΕΚΔΗΛΩΣΗ στο Facebook (για τους χρήστες του διαδικτύου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου