Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Σε Δημόσια Διαβούλευση το ΠΔ για τις Χρήσεις Γης.Σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση από την Τρίτη 28 Φλεβάρη 2017 βρίσκεται το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) για τις Χρήσεις Γης με τίτλο «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης».


Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο «Περιβάλλοντος και Ενέργειας» καθορίζονται το εύρος και περιεχόμενο των νέων κατηγοριών χρήσεων γης σε αντικατάσταση του Κεφ. Β του νόμου 4269/2014 που καταργήθηκε το 2016 (ν. 4389/2016) και με στόχο την προσαρμογή στην σύγχρονη πραγματικότητα των προβλέψεων του ΠΔ της 23/2/1987 (Δ’ 166).»

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει 15 γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και αγροτικό χώρο, σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων.
 Αντίστοιχα, οι προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις έχουν εμπλουτιστεί ώστε να «αποτυπωθεί το εύρος των αλλαγών στον σύγχρονο τρόπο ζωής, των νέων αναγκών καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων που ο αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανοποιήσουν».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 5 μμ.

Ο Διαδικτυακός Τόπος της Διαβούλευσης, όπου θα βρείτε και το Σχέδιο του ΠΔ, στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου