Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Τα Συμπεράσματα Έρευνας για τη Χαρτογράφηση των Αναγκών των Ελληνικών Υφιστάμενων και υπό Σύσταση Start-up ΕπιχειρήσεωνΕνδιαφέρουσα έρευνα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με τη χρήση ερωτηματολογίου, που διακινήθηκε ηλεκτρονικά στο StartUpGreece, για τη Χαρτογράφηση των Επιχειρηματικών Αναγκών των Ελληνικών υφιστάμενων και υπό σύσταση Start-up Επιχειρήσεων.


Ο σκοπός της έρευνας είναι να πραγματοποιηθεί μία πρώτη διερεύνηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up, του προφίλ των συμμετεχουσών υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων και της συμμετοχής τους σε δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών αναγκών τους.


Η έρευνα έλαβε υπόψη τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις Start-Up επιχειρήσεις στην Ευρώπη και το ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (SBA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Το δείγμα της ήταν:
·         υφιστάμενες Start-up επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
·         ελληνικών συμφερόντων υφιστάμενες Start-up επιχειρήσεις  
·          ομάδες ανθρώπων που σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να ιδρύσουν επιχείρηση.
Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε το διάστημα 21 Οκτωβρίου 2016 έως 25 Νοεμβρίου 2016.
Μάθαμε χθες τα αποτελέσματά της, στο ANTAGONISTIKOTITA.GR.

Συγκεντρώθηκαν τελικά 128 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια: 65 από υφιστάμενες και 63 για υπό σύσταση επιχειρήσεις. Το δείγμα της έρευνας χαρτογράφησης επιχειρηματικών αναγκών των start-up καλύπτει σχεδόν ισομερώς τις υφιστάμενες και υπό σύσταση start-up επιχειρήσεις, με το 25% των τελευταίων να είναι έτοιμο να βρει τους πρώτους πελάτες του.
Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων επιχειρήσεων, το 76,3% έχει ιδρύσει επιχείρηση την τελευταία πενταετία και το 39,7% είναι ΙΚΕ & Μ.ΙΚΕ. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις απασχολούν 1 εργαζόμενο πλήρους ετήσιας απασχόλησης. Το 95% έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα, με το 38,7% από αυτές στην Περιφέρεια Αττικής.
Το 35,9% του συνόλου του δείγματος δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της τεχνολογίας, μόλις 6,7% στον τομέα της μεταποίησης, ενώ είναι αξιοσημείωτη η απόκλιση που διαπιστώνεται μεταξύ των δύο κατηγοριών συμμετεχουσών επιχειρήσεων στον τομέα της αγροδιατροφής (19% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, έναντι 6.2% για υφιστάμενες).
Το 50,8% του συνόλου του δείγματος δηλώνει ότι η επιχειρηματική τους ιδέα είναι προϊόν έρευνας. Το 47,7% των υφιστάμενων επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η επιχειρηματική ιδέα τους είναι προϊόν έρευνας, 20,0% ότι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 18,5% ότι αξιοποιούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και 10,8% ότι αξιοποιούν τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος.
Σχετικά με την πελατειακή στόχευση, το 60,2% του συνόλου του δείγματος στοχεύει στη διεθνή αγορά, με τις υπό σύσταση επιχειρήσεις να εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξες (69,8%) από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (50,8%).
Το 83,5% των ερωτώμενων που απάντησαν δήλωσαν τα ίδια κεφάλαια ως πηγή της εξασφαλισμένης χρηματοδότησής τους, ενώ μόλις το 4,7% δήλωσε τον δανεισμό από ελληνική τράπεζα.

Το 38,3% του συνολικού δείγματος δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (30,8% των υφιστάμενων επιχειρήσεων και 46% των υπό σύσταση επιχειρήσεων), με τις θερμοκοιτίδες-εκκολαπτήρια (incubators) να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σε ποσοστό της τάξεως του 16,4%. Οι υπηρεσίες mentoring και coaching συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης για το σύνολο του δείγματος (23,4% για και 15,6%), με κάποια απόκλιση προς τα πάνω των υπό σύσταση επιχειρήσεων σε σχέση με τις υφιστάμενες.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των επιχειρηματικών αναγκών, το 90,6% αξιολογεί την εύρεση κεφαλαίων ως κρισιμότερη ανάγκη, ποσοστό αναλυόμενο σε 87,7% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 93,7% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις. Εντούτοις, η ανάγκη για χρηματοδότηση, αν και κρίσιμης σημασίας, δεν είναι η μοναδική. Η επιχειρηματική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ κατέχουν τη δεύτερη θέση με 61,7% στο σύνολο του δείγματος, εμφανίζοντας σημαντική διαφορά μεταξύ των υφισταμένων (69,2%) και των υπό σύσταση επιχειρήσεων (54%).
Κατά την εξέταση των χρηματοδοτικών αναγκών, προκύπτει ότι το 90,3% των υφιστάμενων επιχειρήσεων σκοπεύει να προχωρήσει σε υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Το 53,6% των υφιστάμενων επιχειρήσεων σκοπεύει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και το 50,0% από Ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια. Το 50,0% των υπό σύσταση επιχειρήσεων σκοπεύει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και το 46,3% από Ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις υπολογίζουν περισσότερο στο δανεισμό από ελληνικές τράπεζες (21,4%) έναντι των υπό σύσταση επιχειρήσεων που στηρίζονται περισσότερο σε χορηγίες/βραβεία (25,9%). Η προσδοκώμενη χρηματοδότηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και χρειάζεται σε μεγάλο ποσοστό (47%) εντός έτους, με το 35% να προγραμματίζει εντός 3μήνου και 18% εντός διετίας, ενώ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 43%, 36% και 21%. 

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας για τη Χαρτογράφηση των Επιχειρηματικών Αναγκών των Ελληνικών υφιστάμενων και υπό σύσταση Start-up Επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρόσφατα, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα "Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα" στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Hellenic Innovation Forum (1-2 Μαρτίου 2017, Αθήνα). Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και οι σχετικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ προς την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, ενώ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας παρουσιάσε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων. Τα βίντεο και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσεις είναι διαθέσιμα στη ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου