Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ενεργοποιούνται τα Ταμεία Υποδομών και Μικροπιστώσεων για τις Μικρομεσαίες ΕπιχειρήσειςΣε αναμονή για το αμέσως προσεχές διάστημα η ενεργοποίηση του Ταμείου Υποδομών -το οποίο είναι η μετεξέλιξη του παλιότερου Jessica- και το Ταμείο Μικροπιστώσεων, σύμφωνα με την Ειδική Γραμματέα Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα. 


Όπως σημείωσε στη διάρκεια του συνεδρίου με τίτλο: «Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ελλάδα», σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020, τα χρηματοδοτικά μέσα δεσμεύουν το 29, 95% των πόρων του προγράμματος: δηλαδή 1,35 δισ. ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης.


Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί τρία ταμεία, τα οποία δεσμεύουν αθροιστικά 670 εκατ. ευρώ και αναμένεται να διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία 3 δισ. ευρώ. Η τελική μορφή των εργαλείων διαμορφώθηκε μετά από μια σειρά διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Eπενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και μετά από μια σειρά διαβουλεύσεων με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και τον εθνικό φορέα, την ΕΤΕΑΝ.
Ειδικότερα, ενεργοποιήθηκαν:
·         το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (400 εκατ. ευρώ) με διαχειριστή την ΕΤΕΑΝ,
·         το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (260 εκατ. ευρώ) με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και
·         το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ με διαχειριστή την ΕΤΕΑΝ.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι θα κάνουν χρήση των 2 υπο-ταμείων (δανείων και εγγυήσεων) περίπου 7.500 επιχειρήσεις, ΜμΕ και 860 εκατ. ευρώ αναμένεται να διοχετευθούν μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε δάνεια και εγγυήσεις υπέρ των ΜΜΕ (δημόσια και ιδιωτική δαπάνη).
Από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αναμένεται να λάβουν επιχειρηματικά κεφάλαια μέσω των υπο-ταμείων, 200 επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εκ των οποίων οι 150 επιχειρήσεις θα είναι νέες ή υπό-σύσταση και αναμένεται να διατεθούν μέσω του ταμείου 365 εκ. ευρώ σε επιχειρηματικά κεφάλαια (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου