Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Παράταση μέχρι και 7 Ιουνίου για τη Συμμετοχή στη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» έως την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, στις 4 το μεσημέρι, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της απόφασης του Προγράμματος.


Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι ειτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στην Δράση ήτοι έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου