Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Ισότιμα με Μάστερ τα Πτυχία των Πολυτεχνικών και των Γεωπονικών ΣχολώνΕξομοίωση Πτυχίων των Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών με Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ, που αναμένεται να τεθεί στη δημόσια διαβούλευση αυτή τη βδομάδα. 


Με τη διάταξη αυτή θα ικανοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα των Ανωτάτων Σχολών της χώρας μας, δίκαιο κατά τη γνώμη μου.

Θα ισχύσει για τα Τμήματα και τις Σχολές που πληρούν –σύμφωνα με την κρίση της Αρχής Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση- τις προϋποθέσεις:
1.      Προσφέρουν σπουδές γνωστικού αντικειμένου με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό.
2.      Έχουν Πρόγραμμα ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης.
3.      Διαθέτουν επαρκή σε εύρος και λογική διάρθρωση Μαθήματα, που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, περιλαμβανομένων και επαρκών Μαθημάτων Εμβάθυνσης (προχωρημένου επιπέδου) διαρκείας δύο τουλάχιστον εξαμήνων.
4.      Προβλέπουν την υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικού χαρακτήρα Διπλωματικής Εργασίας, εντός ενός εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου