Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

«Εξοικονόμηση Κατ ’ Οίκον ΙΙ»: τον Ιούνιο σε ισχύ το Πρόγραμμα«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», καλομελέτα κι έρχεται. Το πιο διαφημισμένο πρόγραμμα των ΕΣΠΑ φαίνεται ότι βαδίζει προς την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του και τον άλλο μήνα θα έχουμε και την Προκήρυξή του. Αυτό τουλάχιστον μας λέει ο Χρήστος Κολώνας στο EURO2DAY.GR.


Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα επιδοτήσει 40.000 νοικοκυριά για τεχνικές και οικοδομικές εργασίες στις κατοικίες τους με στόχο την περιστολή των Ενεργειακών Δαπανών. Το ανώτατο ποσοστό Επιδότησης θα φτάνει στο 70% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ ως μέγιστο ποσό χρηματοδότησης αναμένεται να οριστούν τα 25.000 ευρώ. Την ευθύνη του προγράμματος θα έχει –και αυτή τη φορά- το ΕΤΕΑΝ.
Ως κίνητρα προβλέπονται και ο συνδυασμός Επιχορήγησης και Άτοκου Δανείου, ενώ τα έξοδα που δεν επιδοτούνται ή δεν καλύπτονται από το δάνειο ο δικαιούχος μπορεί να τα χρηματοδοτήσει με Ίδια Κεφάλαια.
Το τραπεζικό επιτόκιο το επιδοτεί εξολοκλήρου το ΕΤΕΑΝ. Τα ποσοστά επιδότησης κινούνται κλιμακωτά και αντιστρόφως ανάλογα, υποστηρίζοντας περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα. Επίσης τα ποσοστά ενίσχυσης προσαυξάνονται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος.
Οι Δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιήσουν τα νοικοκυριά, κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, είναι:
·         η αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης,
·         η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων και
·         η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού.

Αναλυτικά, τα Εισοδηματικά Κριτήρια και τα Ποσοστά Επιχορήγησης, κατά Ομάδα Δικαιούχων:

Πρώτη Ομάδα
Ατομικό Ετήσιο Εισόδημα: έως 10.000 ευρώ.
Οικογενειακό Εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης: 60%.
Προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε Προστατευόμενο Μέλος.
Ανώτατο Ύψος Ενίσχυσης: 70%.
Δεύτερη Ομάδα
Ατομικό Ετήσιο Εισόδημα: 10.001 - 15.000 ευρώ
Οικογενειακό Εισόδημα έως 20.001 έως 25.000 ευρώ
Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%.
Προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε Προστατευόμενο Μέλος.
Ανώτατο Ύψος Ενίσχυσης: 70%.
Τρίτη Ομάδα
Ατομικό Ετήσιο Εισόδημα: 15.001 -  20.000 ευρώ
Οικογενειακό Εισόδημα έως 25.001 έως 30.000 ευρώ
Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης: 40%.
Προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε Προστατευόμενο Μέλος.
Ανώτατο Ύψος Ενίσχυσης: 70%.
Τέταρτη Ομάδα
Ατομικό Ετήσιο Εισόδημα: 20.001 – 25.000 ευρώ
Οικογενειακό Εισόδημα έως 30.001 έως 35.000 ευρώ
Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης: 35%.
Προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε Προστατευόμενο Μέλος.
Ανώτατο Ύψος Ενίσχυσης: 70%.
Πέμπτη Ομάδα
Ατομικό Ετήσιο Εισόδημα: 25.001 – 30.000 ευρώ
Οικογενειακό Εισόδημα έως 35.001 έως 40.000 ευρώ
Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης: 30%.
Προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε Προστατευόμενο Μέλος.
Ανώτατο Ύψος Ενίσχυσης: 50%.
Έκτη Ομάδα
Ατομικό Ετήσιο Εισόδημα: 30.001 – 35.000 ευρώ
Οικογενειακό Εισόδημα έως 40.001 έως 45.000 ευρώ
Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης: 25%.
Προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε Προστατευόμενο Μέλος.
Ανώτατο Ύψος Ενίσχυσης: 50%.
Έβδομη Ομάδα
Ατομικό Ετήσιο Εισόδημα: 35.001 – 40.000 ευρώ
Οικογενειακό Εισόδημα έως 45.001 έως 50.000 ευρώ
Δεν δικαιούνται επιδότησης, αλλά μπορούν να συνάψουν τραπεζικό άτοκο δάνειο.
Το ανώτατο ύψος του δανείου διαφοροποιείται ανάλογα με την επιδότηση που παίρνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Δηλαδή, ουσιαστικά έρχεται να καλύψει τη διαφορά της ενίσχυσης μέχρι την τελική δαπάνη των εργασιών.
Το δάνειο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός των εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με μέγιστο όριο τις 25.000 ευρώ. Για παράδειγμα, διαμέρισμα 100 τ.μ. θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ενίσχυση και με άτοκο δάνειο έως και τα 25.000 ευρώ, ενώ κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

Τα κριτήρια και τα κίνητρα είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι». Να σας θυμίσω ότι στο πρώτο πρόγραμμα το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού εργασιών ήταν οι 15.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο δανείου που χορηγούταν ήταν τα 12.750 ευρώ, ενώ η χρήση του δανείου ήταν υποχρεωτική. Επίσης υπήρχαν τρεις εισοδηματικές κατηγορίες ωφελούμενων με επιχορήγηση 70%, 35% και 15%, αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου