Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Ξεκίνησε η πρώτη αξιολόγηση του νέου ΑναπτυξιακούΞεκίνησε από τη Δευτέρα η διαδικασία αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων που υποβληθήκαν στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Στη διαδικασία αυτή θα συμμετάσχουν περίπου 300 Αξιολογητές, που όλοι τους είναι μέλη του ‘Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών’, πέρασαν με επιτυχία τις σχετικές διαδικασίες Εξετάσεων και παρακολούθησαν τις σχετικές επιμορφωτικές δράσεις.Ως προς τις προτάσεις τώρα: έχουν υποβληθεί 802 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,122 δισ. ευρώ. Ως προς την Περιφερειακή τους κατανομή, περισσότερες φαίνεται να έχουν κατατεθεί από την Κεντρική Μακεδονία (186 σχέδια, ποσοστό 23,2%, συνολικού ύψους 503 εκατ. ευρώ), ενώ ακολουθεί –με σημαντική υστέρηση- η Αττική (91 σχέδια, ποσοστό 11,3%, συνολικού ύψους 195 εκατομμυρίων). Την πρώτη τετράδα συμπληρώνουν η Κρήτη (76 σχέδια, ποσοστό 9,5%,) και το Νότιο Αιγαίο (73 σχέδια, ποσοστό 9,1%).

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα ποσοτικά δεδομένα των προτάσεων που έχουν υποβληθεί αποτυπώνουν μια πολύ πιο ισορροπημένη κατανομή των ενισχύσεων, κατ’ αρχάς με κριτήριο τους τομείς της οικονομίας που αφορούν. Έτσι, την πρώτη θέση μοιράζονται οι κλάδοι της Αγροδιατροφής και του Τουρισμού: 260 επενδυτικά σχέδια και ποσοστό 32,4% ο καθένας από αυτούς. Η Βιομηχανία ακολουθεί με 211 προτάσεις και ποσοστό 26,3%. Ενισχυμένο εμφανίζεται το ενδιαφέρον για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (επεξεργασία και συντήρηση φρούτων, λαχανικών. ελαιόλαδου, επεξεργασία κρέατος, γαλακτοκομικών), όπως και στους κλάδους φαρμάκου, χαρτιού, ξύλου, πλαστικών και δομικών υλικών. Σημαντική και η παρουσία της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας.
Ευρεία διασπορά παρατηρείται και στο μέγεθος των επιχειρήσεων και των επενδυτικών σχεδίων, με ικανοποιητική τη συμμετοχή των μικρότερων εταιρειών και των προτάσεων μικρού σχετικά προϋπολογισμού. Ειδικότερα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέχουν τα σκήπτρα με κριτήριο τον αριθμό προτάσεων (315 προτάσεις, ποσοστό 39,3%), ακολουθούμενες από τις μικρές επιχειρήσεις (225 προτάσεις, ποσοστό 28,1%).
Σε σχέση με τον προϋπολογισμό, τα σχέδια ύψους έως 500.000 ευρώ βρίσκονται στη δεύτερη θέση αριθμητικά, με 200 προτάσεις (ποσοστό 24,9%), καθώς υπολείπονται μόνο των σχεδίων ύψους 1 – 3 εκατ. ευρώ, τα οποία έφτασαν τα 252 ή ποσοστό 31,4%.
Ισορροπημένη και η εικόνα ανάμεσα στις νέες επενδύσεις και τις επεκτάσεις παλαιών επιχειρήσεων: την αποκλειστική δημιουργία νέας μονάδας αφορούσαν 330 προτάσεις (41,1%) και την επέκταση δυναμικότητας 300 σχέδια (37,4%). Στην τρίτη θέση η ριζική αλλαγή παραγωγικής δραστηριότητας, με 104 υποβληθέντα σχέδια (13%).
Ως προς τα κίνητρα, οι περισσότερες προτάσεις στόχευαν είτε στη φοροαπαλλαγή κατά 100% (371 προτάσεις ή 46,3%) είτε την πλήρη επιχορήγηση (339 προτάσεις ή 42,3%), ήταν δηλαδή ωστόσο σχεδόν ισόποσα μοιρασμένες. Αντίθετα, σχετικά λίγοι από τους συμμετέχοντες (5,1%) επιλέγουν τα μικτά κίνητρα, ακόμη λιγότεροι την επιδότηση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης (μόλις 10 σχέδια ή 1,2%).

Τέλος, σχετικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης, το Υπουργείο σημειώνει ότι έχουν εξασφαλιστεί αξιοπρεπείς αμοιβές, σε σύγκριση με το παρελθόν, για μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Για την υποστήριξη του έργου τους, υπάρχει ήδη διαθέσιμος ο κατάλληλα σχεδιασμένος αναλυτικός Οδηγός Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με πλούσιο και κατατοπιστικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως επίσης η τηλεφωνική και ηλεκτρονική στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (helpdesk), για όποια ζητήματα τυχόν προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου