Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Xρηματοδότηση Περιφερειών σε Πιλοτικά Ευρωπαϊκά Έργα για τη Βιομηχανία και τις Αλυσίδες ΑξίαςΟι Περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν Αίτηση για δύο Πιλοτικά Έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που επιλεγούν, μπορούν να επωφεληθούν από εξατομικευμένη οικονομική και συμβουλευτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να μετασχηματίσουν τις οικονομίες τους και να εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανία τους. Τα δύο Πιλοτικά Έργα παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2017.


Στόχος τους είναι να βοηθήσουν περαιτέρω τις Περιφέρειες της Ευρώπης ώστε να επενδύσουν σε εξειδικευμένους τομείς όπου διαθέτουν ανταγωνιστική ισχύ (η διαδικασία της «Έξυπνης Εξειδίκευσης») και να παραγάγουν την Καινοτομία, την Ανθεκτικότητα και την Ανάπτυξη που χρειάζονται για να τιθασεύσουν την παγκοσμιοποίηση.


Πρόσκληση 1: Εξατομικευμένη στήριξη για τις Περιφέρειες που βρίσκονται σε στάδιο βιομηχανικής μετάβασης
Πρόσκληση 2: Διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη Ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Αλυσίδων Αξίας

Προθεσμία: 31 Οκτωβρίου

Αναλυτικότερη πληροφόρηση στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου