Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Η Βιομηχανική Πολιτική στην Ελλάδα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σε σχετικά μικρές Αλυσίδες Αξίας, σύμφωνα με τον Υπ. ΟικονομίαςΟ Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε ομιλία που πραγματοποίησε στη Γενική Συνέλευση του Εργοδοτικού Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC), αναφερόμενος στη βιομηχανική και επενδυτική πολιτική της Ελλάδας, σημείωσε ότι, «Λόγω του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων στην ελληνική βιομηχανία, μια Βιομηχανική Πολιτική πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια προσέγγιση βασισμένη σε σχετικά μικρές Αλυσίδες Αξίας, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν επιχειρήσεις και τεχνολογίες από διαφορετικούς τομείς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων συγκεκριμένων παγκοσμιοποιημένων αγορών». 


Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Από την εκδήλωση αυτή, ενδιαφέρον έχουν και οι αναφορές του κ. Παπαδημητρίου «στην επικέντρωση της κυβέρνησης στην νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, η οποία υιοθετείται σταδιακά ως πυξίδα για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου» το οποίο «βασίζεται στη δημιουργία ενός ευπρόσδεκτου περιβάλλοντος για επενδύσεις και προώθησης των εξαγωγών για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με επίκεντρο το υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό της χώρας».
Στην κατεύθυνση αυτή, επεσήμανε ότι «κύριο μαγνήτη, για την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων, θα πρέπει ν’ αποτελεί ο βιομηχανικός και μεταποιητικός τομέας, που παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας». Ακόμα, σημείωσε πως για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι σημαντικό να παρέχονται: «πρώτον, καινοτόμος χρηματοδότηση των ΜμΕ επιχειρήσεων μέσω της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και δεύτερον, άμεσες Ξένες Επενδύσεις που θα αποκτήσουν κεφάλαιο σε Ελληνικές Κατασκευαστικές Εταιρείες».
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο Υπουργός, ανέφερε πως «οι Ευρωπαϊκές Βιομηχανίες που μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά στην Ελληνική Βιομηχανία, γνωρίζουν ήδη, ότι υπάρχει ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον που προσφέρει πολλές επικερδείς ευκαιρίες».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου