Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

SMURBS: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις «Έξυπνες Πόλεις» και το Αστικό Περιβάλλον



Στο κοντινό μέλλον, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν την αστική ρύπανση, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές αλλά και την ανεξέλεγκτη αστική ανάπτυξη. Το έγραψε το GREENAGENDA.GR, αναφερόμενο στο νέο μεγάλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SMURBS.


Συντονιστής του Προγράμματος αυτού το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στόχος του η προώθηση και ο συντονισμός της προσέγγισης των «Έξυπνων Πόλεων», σε ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων, μέσα από την οποία θα εξυπηρετείται πρωτίστως η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας στις σύγχρονες πιέσεις.

Βασικό εργαλείο, η εκτεταμένη χρήση και συνέργεια των δεδομένων Γεω-επισκόπησης, όπως τα δίκτυα επιτόπιων μετρήσεων, τα δορυφορικά δεδομένα, οι αριθμητικές προσομοιώσεις, οι καινοτόμες πλατφόρμες (π.χ. IoT - δίκτυο των πραγμάτων, εφαρμογές κινητών, UAVs), κ.α.
Απώτερος στόχος του Προγράμματος:
(α) η δημιουργία εργαλείων και υπηρεσιών για τη λήψη αποφάσεων από τα Κράτη Μέλη,
(β) η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών και
(γ) η παρακολούθηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της χρηματοδοτικής πλατφόρμας ERA-PLANET του Ορίζοντα 2020, και υπό την ομπρέλα του Συστήματος Συστημάτων Γεω-απεικόνισης (GEOSS) και του προγράμματος Copernicus, οραματίστηκε ένα πρόγραμμα «ναυαρχίδα», που θα συντονίσει συγκεκριμένες δράσεις και λύσεις προς την κατεύθυνση των «έξυπνων πόλεων και ανθεκτικών κοινωνιών –smart cities and resilient societies»- με τη χρήση και το συνδυασμό δεδομένων Γεω-επισκόπησης (Earth Observations).
Το πρόγραμμα με τίτλο SMURBS (SΜart URBan Solution) έχει συνολικό προϋπολογισμό 9,2 εκατομμύρια Ευρώ. Για την υλοποίησή του θα συνεργαστούν 19 ερευνητικά ιδρύματα υψηλού κύρους, προερχόμενα από 12 Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών Ινστιτούτων, διαστημικών φορέων και Πανεπιστημίων διαφορετικών κλάδων και επιστημονικού υπόβαθρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου