Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Ξεκινάνε τα LEADER: 350 εκατ. ευρώ για την Τοπική ΑνάπτυξηΥπεγράφησαν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) που αφορούν στις λεπτομέρειες της εφαρμογής του Μέτρου 19 για το «LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το ΠΑΑ διαθέτει 350 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα CLLD/LEADER, τα οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει το Επενδυτικό Κοινό και οι Οργανισμοί ΟΤΑ, καθώς και άλλοι Φορείς.


Με την υπογραφή των ΥΑ δίνεται η δυνατότητα στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) των Αναπτυξιακών Εταιρειών, που έχουν επιλεγεί μετά από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου, να προκηρύξουν τις Δράσεις του εγκεκριμένου τους Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος. Σε ολόκληρη τη χώρα έχουν εγκριθεί συνολικά 50 Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΠΑΑ. 

Το Μέτρο αφορά δικαιούχους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα αλλά και άλλους φορείς, οι οποίοι δύναται να υλοποιούν έργα σύμφωνα με το σκοπό λειτουργίας τους. Θα χρηματοδοτηθούν Παρεμβάσεις με προϋπολογισμό μέχρι 600 χιλ. ευρώ, με εξαίρεση Έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης, των οποίων ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι και 2 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι Επενδύσεις να δημιουργήσουν Προστιθέμενη Αξία στις Περιοχές Παρέμβασης και Θέσεις Εργασίας, με βασικούς πυλώνες:
-        την καινοτομία,
-        τη δημιουργία cluster επαγγελματιών,
-        τη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με το τοπικό τουριστικό προϊόν,
-        τη μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων,
-        την οικοτεχνία,
-        την εφαρμογή διατοπικών και διακρατικών σχεδίων συνεργασίας,
-        την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών δρώμενων κάθε περιοχής,
-        την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος
-        τη δημιουργία νέων τοπικών αγορών. 

Παράλληλα οι Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου