Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Οι Διδάκτορες στην Ελλάδα: Σταδιοδρομία και Κινητικότητα. Τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας του ΟΟΣΑΗ έκδοση «Οι Διδάκτορες στην Ελλάδα: Σταδιοδρομία και Κινητικότητα» παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της έρευνας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «International Survey on Careers of Doctorate Holders-CDH».
Η διεθνής έρευνα του ΟΟΣΑ) αποτελεί την επίσημη στατιστική έρευνα για τη συλλογή στοιχείων για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, και έχει ως στόχο την καταγραφή και ανάλυση με συγκρίσιμους δείκτες της σταδιοδρομίας και της κινητικότητας των κατόχων διδακτορικού τίτλου διεθνώς.


Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας παραγωγής των επίσημων εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη, Τεχνολογία και Καινοτομία και φορέας τήρησης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (Ν. 1566/1985), συμμετείχε στην έρευνα CDH που πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την περίοδο Δεκέμβριος 2014 –Ιανουάριος 2015, με έτος αναφοράς το 2013. 

Έτος έκδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας το 2015. Αριθμός σελίδων: 62. Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: ΕΚΤ(2015), Οι διδάκτορες στην Ελλάδα: σταδιοδρομία και κινητικότητα. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ μπορείτε να διαβάσετε, να τυπώσετε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την έκδοση αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου