Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

«Έγκαιρη Προειδοποίηση» για τις 50 πρώτες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στην ΕλλάδαΜια δεύτερη ευκαιρία, για τη διάσωση ή και την ανάπτυξή τους, έχουν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με προβλήματα βιωσιμότητας, σύμφωνα με ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, του ευρωπαϊκού Προγράμματος COSME COS - EarlyWarning EU - 2016-4-01 «Έγκαιρη Προειδοποίηση», που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική του σελίδα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας.  Το Πρόγραμμα αυτό υλοποιούν για την χώρα μας το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.


Αξιοποιώντας την «Έγκαιρη Προειδοποίηση», οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες στήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους, νομικούς, λογιστές και φοροτέχνες, αλλά και 112 εμπειρογνώμονες - μέντορες διαφόρων ειδικοτήτων.
Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, και στους δύο Φορείς, 50 επιχειρήσεις, ενώ συνολικά το Πρόγραμμα αναμένεται να υποστηρίξει 870 επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα Early Warning Europe πρόκειται να υποστηρίξει επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του, στην Περιφέρεια Αττικής από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας και από τη ΓΣΕΒΕΕ στις Περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης.
Το πρόγραμμα « Έγκαιρη Προειδοποίηση» αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή σε αυτές που απασχολούν 0-50 άτομα προσωπικό, και παρουσιάζουν  προβλήματα βιωσιμότητας. Οι δωρεάν παρεχόμενες Υπηρεσίες αφορούν:
1.      Αρχική Ανάλυση, Αξιολόγηση και Διάγνωση της υφιστάμενης Κατάστασης
2.      Συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών με σκοπό την διάσωση ή /και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
a.       διάρκειας 15 ωρών στο πρώτο στάδιο της διάγνωσης (ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων) και της παροχής πρόσθετης πληροφόρησης και
b.      έως και 6 μήνες συμβουλευτική υποστήριξη, με περιοδικές συναντήσεις/επαφές με την καθοδήγηση από τους κατάλληλους μέντορες.
Για να τα πετύχει αυτά, το Επιμελητήριο έχει συμβληθεί με τρεις (3) εξειδικευμένους Συμβούλους - Διαγνώστες με σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς και με Δικηγόρο εξειδικευμένο στα Νομικά Θέματα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Επιπλέον, έχει συγκροτήσει Επιτροπή από Λογιστές και Φοροτέχνες μέλη του, εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων, καθώς και σε ρυθμίσεις μέσω του μηχανισμού του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Την ίδια στιγμή, έχει συγκροτήσει σε συνεργασία με το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων στην Αττική αποτελούμενο, μέχρι σήμερα από 112 Εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων στο χώρο παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους εξειδικευμένους σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και νομικούς με εξειδίκευση σε υποθέσεις πτωχευτικού και αστικού δικαίου.

Για το Πρόγραμμα αυτό, διαβάστε περισσότερα στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου