Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΕΚΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΚΚΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων σε θεματικές αιχμής των Κοινωνικών ΕπιστημώνΠρόσφατα ενημερώθηκα, από το ΕΚΤ, για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΚΚΕ, με σκοπό την έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων σε θεματικές αιχμής των Κοινωνικών Επιστημών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εντός λίγων ημερών, μέχρι και την Τετάρτη 28/2/2018 σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματός «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: Ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)», σχεδιάζει την έκδοση επτά ηλεκτρονικών βιβλίων σε θεματικές αιχμής των κοινωνικών επιστημών. Το ΕΚΚΕ έχει εγκαινιάσει τη δραστηριότητά του στον τομέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων, από τα τέλη του 2015, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και μέχρι σήμερα, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική υποδομή που του παρέχει το ΕΚΤ, μέσω της εκδοτικής υπηρεσίας EPUBLISHING, έχει εκδώσει δύο ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία είναι διαθέσιμα στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ.


Το ενδιαφέρον της ηλεκτρονικής εκδοτικής αυτής προσπάθειας εστιάζεται κατά προτεραιότητα σε μελέτες στην ελληνική γλώσσα που απορρέουν ιδίως από εμπειρικές έρευνες ή παρουσιάζουν πρωτότυπες επεξεργασίες δευτερογενών δεδομένων και ανανεώνουν τον επιστημονικό προβληματισμό και τα δεδομένα σε επί μέρους πεδία των κοινωνικών επιστημών. Φιλοδοξεί, επίσης, να αποτελέσει βήμα έκφρασης νέων ερευνητών, οι μελέτες των οποίων διακρίθηκαν για την πρωτοτυπία και την ποιότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΚΕ ανακοίνωσε σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ η οποία απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες που έχουν ώριμο προς έκδοση έργο, εντασσόμενο σε μία από τις παρακάτω θεματικές περιοχές. Επισημαίνεται ότι η αρχική επιλογή των προς έκδοση έργων θα γίνει από την «Επιτροπή Ηλεκτρονικών Εκδόσεων του ΕΚΚΕ». Στη συνέχεια και κατά τη διαδικασία οριστικής επιλογής και προετοιμασίας της έκδοσης, το σώμα του βιβλίου θα υποβληθεί σε τυφλή αξιολόγηση από δύο κριτές, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, ανήκοντες στο ίδιο με το προς κρίση έργο επιστημονικό πεδίο.


Θεματικές Αιχμής:


  • Πολιτική Ανάλυση: (α) Κοινωνία πολιτών – κοινωνικά κινήματα – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, (β) Θεσμοί: νομιμότητα – νομιμοποίηση – λειτουργία – εμπιστοσύνη των πολιτών, (γ) Σύγχρονες πολιτικές μεταβολές: πολιτικά συστήματα – πολιτικές ταυτότητες – πολιτική κουλτούρα
  • Κοινωνική Μεταβολή: (α) Κοινωνική κινητικότητα – κοινωνική συνοχή, (β) Κοινωνικότητα – μέσα κοινωνικής δικτύωση.
  • Οικονομία – Απασχόληση: (α) Το νέο τοπίο της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, (β) Κοινωνική οικονομία – αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία
  • Πολιτισμός: (α) Υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, (β) Σύγχρονη πολιτιστική οικονομία.
  • Νεολαία: (α) Σύγχρονες μορφές αποδημίας, (β) Κουλτούρες – κοινωνική αναπαραγωγή – στάσεις. 
  • Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία: (α) Ιστορία της μετανάστευσης, (β) Ιστορία των κοινωνικών κινημάτων, (γ) Προφορική ιστορίαΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως την Τετάρτη 28/2/2018 σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ υπόψη της κυρίας Μαρίας Τοπάλη: mtopali@ekke.gr. Η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από μία εκτενή περίληψη του υποβαλλόμενου προς έκδοση έργου (μέχρι 900 λέξεις). Στην περίληψη πρέπει να αναπτύσσεται επαρκώς το αντικείμενο της μελέτης, το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία ανάλυσης καθώς και βασικές υποθέσεις και συμπεράσματα. Η δήλωση θα πρέπει να περιέχει επίσης τον προτεινόμενο τίτλο, λέξεις-κλειδιά και βιογραφικό σημείωμα του/της συγγραφέα. Η έκταση του συνόλου του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100.000 λέξεις. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής του σώματος του βιβλίου ισχύει μέχρι δύο μήνες μετά την οριστική επιλογή του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου