Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

ΚΥΣΟΙΠ: Οι δυνατότητες της Κυκλικής Οικονομίας - «καταλύτης για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση»


Στις δυνατότητες της Κυκλικής Οικονομίας που μπορεί να αποτελέσει «καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση», με σαφή περιφερειακή διάσταση, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου.Και φαίνεται, στη Συνεδρίασή του αυτή, να ενέκρινε το πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία ως κομβικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, θέτοντας σε δημόσιο διάλογο το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019, το οποίο συντονίζει και υλοποιεί ειδική διϋπουργική ομάδα.


Ο κ. Φάμελλος  επισήμανε πως η Κυκλική Οικονομία στηρίζεται «στην ορθή αξιοποίηση των πόρων, στην ιδέα της ανακύκλωσης - επαναχρησιμοποίησης και στο μοντέλο της βιομηχανικής συμβίωσης» και «επιδιώκει και ενθαρρύνει τη χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων, ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας μια αειφορική διάσταση στο παραγωγικό μοντέλο».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η κυκλική οικονομία «έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το προηγούμενο ανορθόδοξο οικονομικό μοντέλο», «αναφέρεται στην οικονομία του πραγματικού προϊόντος, τροφοδοτεί τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, στηρίζεται στην οικονομία της γνώσης και της εξειδίκευσης, αξιοποιεί και σέβεται τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, δημιουργεί θέσεις εργασίας και είναι απολύτως συμβατή με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία.

Σε σχέση με τις σχεδιαζόμενες δράσεις του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου 2018-2019, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στα εξής πεδία:

1.      Κανονιστικών και Νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων στην Παραγωγή, στην Κατανάλωση, στην αξιοποίηση Δευτερογενών Πρώτων Υλών και στη Διαχείριση Αποβλήτων.
2.      Χρηματοδότησης και παροχής κινήτρων ενίσχυσης της Κυκλικής Οικονομίας.
3.      Βελτίωσης της γνώσης και διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας με την τεχνολογική καινοτομία.
4.      Ενίσχυσης της διακυβέρνησης του Σχεδίου για την Κυκλική οικονομία και επιτάχυνσης διαδικασιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου