Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Δύο σημαντικές βιβλιοθήκες για τις Επιστήμες της Ψυχικής Υγείας ανοίγουν τον κατάλογό τους με openABEKT


Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ και ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι πλέον διαθέσιμοι ανοικτά, μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ openABEKT.

Ο Κατάλογος του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, διαθέσιμος στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ,  διαθέτει 1.366 εγγραφές με σημαντικό μέρος αυτών στα ΑΓΓΛΙΚΑ και ΓΑΛΛΙΚΑ.
Η ίδρυση του Κέντρου, το 1956, αποτέλεσε την πρώτη θεσμοθετημένη προσπάθεια ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα σε εποχές κατά τις οποίες κυρίαρχη ψυχιατρική πρακτική ήταν ο ασυλικός εγκλεισμός. Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής εισήγαγε στην Ελλάδα το πνεύμα της Κοινωνικής Ψυχιατρικής στην δημόσια περίθαλψη, επηρεασμένο από την Αγγλοσαξονική και Γαλλική μεταρρύθμιση, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του. 


Σήμερα  είναι ο μεγαλύτερος φορέας παροχής εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, παρέχοντας  υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Για αυτό και στη θεματολογία του Καταλόγου, απαντά κανείς τίτλους ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, κλπ. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα Κατάλογο, τόσο για τους ειδικούς όσο και για το γενικό κοινό που ενδιαφέρεται στην Κοινωνική Ψυχιατρική.

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική  Εταιρεία είναι Συστατική Εταιρεία της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (IPA) και Μέλος της Ευρωπαϊκής Ψυχαναλυτικής Ομοσπονδίας (EPF). Ο Κατάλογος της είναι διαθέσιμος από το ΣΥΝΔΕΣΜΟ και διαθέτει 2.133 ΕΓΓΡΑΦΕΣ, με πλούσιο περιεχόμενο στα ΓΑΛΛΙΚΑ και τα ΑΓΓΛΙΚΑ και καλύπτει θέματα ψυχαναλυτικής θεωρίας, κλινικής πράξης και διαλόγου της ψυχανάλυσης με τις επιστήμες και την κοινωνία.
Κυρίαρχο θέμα στον Κατάλογο είναι η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ και φυσικά ο Sigmund Freud, o “πατέρας της ψυχανάλυσης», ο οποίος κυριαρχεί τόσο ως ΘΕΜΑ όσο και ως ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου