Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

‘Γαλάζιες Σημαίες’: 2η στον κόσμο η Ελλάδα


519 βραβευμένες ακτές και 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες η χώρα μας. Μάλιστα, στο σύνολο των 47 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 12% των συνολικών βραβεύσεων.
Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε και αυτή τη χρονιά, με 89 σημαίες, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε συνολικά 3.687 ακτές, 679 μαρίνες και 55 σκάφη αειφόρου τουρισμού από όλο τον κόσμο.

Ως προς τα κριτήρια του προγράμματος, αυτά αφορούν:
-        καθαριότητα θάλασσας και ακτής
-        οργάνωση ακτής
-        ασφάλεια επισκεπτών
-        προστασία της φύσης
-        περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Σύμφωνα με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΕΕΠΦ), εθνικό χειριστή του διεθνούς του Προγράμματος, η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο.

Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής: η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «εξαιρετική». Ενώ καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «καλή», δεν είναι αποδεκτή από το πρόγραμμα. Η βράβευση έχει ετήσια διάρκεια.

Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 Κριτήρια (38 για τις μαρίνες και 51 κριτήρια για τα σκάφη), τα οποία αναφέρονται σε:
-        καθαριότητα,
-        οργάνωση,
-        πληροφόρηση,
-        ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών,
-        προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και
-        περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Σημειώνεται ότι τα μεγάλα διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι το ΊΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION - FEE), με έδρα στη Δανία και 73 χώρες-μέλη, από όλες τις ηπείρους.

Το ΥΠΕΝ, νέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, υποστηρίζει ενεργώς το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στις ακτές και μαρίνες και την προώθηση της περιβαλλοντικής εικόνας της χώρας μας, και δια της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, συμμετέχει επίσης στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων του Προγράμματος.

Στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων (ΔΕΚ), με έδρα τη Δανία, η οποία και μόνη αποφασίζει για τις βραβεύσεις σε όλο τον κόσμο, συμμετέχουν εκπρόσωποι του προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστών (ILSE), της επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Ακτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου