Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΕΒΕΑ: η Επιχειρηματική Κοινότητα υποστηρίζει τη δημιουργία Τοπικών Πυρήνων Επιχειρηματικότητας και τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά κάθε Περιοχής


Στροφή στο Τοπικό φαίνεται να κάνει και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, καθώς ο Πρόεδρός τους Κωνσταντίνος Μίχαλος υποστήριξε τη στήριξη της Επιχειρηματική Κοινότητα στη δημιουργία Τοπικών Πυρήνων Επιχειρηματικότητας, εστιάζοντας στα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά της κάθε Περιοχής. Αυτά είπε, εκτός άλλων σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πειραιά με θέμα: «Η Επαγγελματική Αποκατάσταση των νέων στην Ελλάδα μετά την κρίση. Ευκαιρίες και Απειλές», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.




Υποστήριξε ακόμα την άποψη ότι ενώ το περιβάλλον που θα διαμορφώσουμε για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη ημέρα για την ελληνική οικονομία και η προσπάθεια αυτή, οφείλει να ξεκινήσει από την εκπαίδευση και τη στενότερη διασύνδεσή της με τον κόσμο της παραγωγής, αυτή η σύνδεση σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.


Ο κ. Μίχαλος συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα έχει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς πτυχιούχων στην Ευρώπη και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων ενώ την ίδια στιγμή, έρευνες στην αγορά δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη σε συγκεκριμένες ειδικότητες, κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας». Θεωρεί ότι η χώρα μας παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε όρους Καινοτομίας, γιατί η γνώση που παράγεται στα Πανεπιστήμια δεν βρίσκει το δρόμο προς την παραγωγή.

Η θέση του ΕΒΕΑ, είναι ότι απαιτείται μια σοβαρή μεταρρύθμιση στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με συγκεκριμένες προδιαγραφές:

-        Με αύξηση των δαπανών για τα Δημόσια Πανεπιστήμια, με διασφάλιση της αυτονομίας τους και πλήρη απαλλαγή από τον κομματικό εναγκαλισμό.
-        Με σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, προσαρμοσμένα στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας.
-        Με την εφαρμογή Ανεξάρτητου Συστήματος Αξιολόγησης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και σύνδεση της χρηματοδότησής τους, με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
-         Με στενότερη συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την προώθηση της χρηματοδότησης της Έρευνας. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για χορηγίες σε Κρατικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Ως Τομέα Προτεραιότητας αξιολόγησε επίσης την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε να δοθεί περαιτέρω έμφαση στο Θεσμό της Μαθητείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου