Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Αναμένονται δύο νέα Προγράμματα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜμΕ


Δύο νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσα στις επόμενες μέρες,  σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 

Τα προγράμματα αυτά αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Τις υποστηρίζουν τόσο για τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα όσο και για την ψηφιακή τους αναβάθμιση. Φαίνεται να ανταποκρίνονται στην επιτακτική ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι δράσεις αυτές είναι οι:

-        «Ψηφιακά Βήματα»
-        «Ψηφιακό Άλμα»


Τα «Ψηφιακά Βήματα»:


Ο προϋπολογισμός τους είναι 50 εκατ. ευρώ.
Ωφελούμενες θα είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Η επιδότηση θα είναι στο 50%.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια και με κατάταξη των επιχειρήσεων σε τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 7.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ και προϋπόθεση συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου στη δράση θα είναι να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο που θα τον οδηγήσει κατ’ ελάχιστον σε μία ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από αυτή της αρχικής κατάταξης, εκτός αν έχει καταταγεί ήδη στην ανώτατη βαθμίδα.

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν:

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
Κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που θα αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους όρους:
(α) Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού
(β) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας
(γ) Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών, για δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής.
Σημείωση: το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού – λογισμικού.
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού.
Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Αγορά Λογισμικού Εφαρμογών, που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό.
Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα
Σε περίπτωση υλοποίησης ηλεκτρονικού καταστήματος: θα πρέπει να είναι σε δυο τουλάχιστον γλώσσες, να είναι mobile responsive και να συνοδεύεται από τα λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
Θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.).
Σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads).
Παρουσία στα Social media.
Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης .
Υπηρεσίες Μετάφρασης του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
Ανάπτυξη και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού
Δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και παρακολούθηση του Επενδυτικού Σχεδίου


Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν:
-        δασμούς, φόρους και τέλη
-        προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων
-        οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού).


Το «Ψηφιακό Άλμα»:


Προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ.
Ωφελούμενοι θα είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Η επιδότηση θα είναι 50% και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 55.000 έως 400.000 ευρώ.

Ο δυνητικός δικαιούχος-επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά.
Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β, οι οποίες θα πρέπει να αναβαθμιστούν ψηφιακά κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν Εξοπλισμό, Λογισμικό, Υπηρεσίες Σύνταξης και Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου όπως και στη δράση «Ψηφιακά Βήματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου