Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018: η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει το πλεονέκτημά της στην Καινοτομία


Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018,  ο οποίος δημοσιεύτηκε την Παρασκευή από την Επιτροπή, δείχνει ότι  οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται αλλά απαιτούνται περισσότερη προσπάθεια για την εξασφάλιση της  ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο διεθνές επίπεδο.
Κάθε  χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων καινοτομίας για τα κράτη-μέλη και τις συγκρίνει με  διεθνείς ανταγωνιστές. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και την ΕΕ στο σύνολό της, να προσδιορίσουν τους τομείς  στους οποίους πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η φετινή έκδοση του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας παρουσιάζεται θετική τάση στις  περισσότερες χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα σε Μάλτα, Κάτω Χώρες και Ισπανία, με τη Σουηδία να παραμένει στην κορυφή της ΕΕ, όσον αφορά την καινοτομία. Κάπου στις μεσαίες θέσεις της κατάταξης παραμένει η Ελλάδα. Με το υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας, μάλλον εκεί ακριβώς βρίσκεται και η πρόκληση!

Η ΕΕ μειώνει την απόσταση που τη χωρίζει από βασικούς ανταγωνιστές της, όπως είναι ο Καναδάς, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η εξάλειψη αυτού του χάσματος καινοτομίας και η διατήρηση του προβαδίσματος έναντι της Κίνας απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού δυναμικού καινοτομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου