Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Κρατικές Ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει τον Ελληνικό Μηχανισμό Στήριξης της Ευέλικτης Δυναμικότητας Ηλεκτροπαραγωγής


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) αποφάσισε ότι ο σχεδιαζόμενος Ελληνικός Μηχανισμός που θα αμείβει την Ευέλικτη Δυναμικότητα Ηλεκτροπαραγωγής είναι σύμφωνος με τους κανόνες  για τις Κρατικές Ενισχύσεις.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΕ, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μηχανισμού, οι Πάροχοι της Ευέλικτης Δυναμικότητας, όπως οι Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής Φυσικού Αερίου, οι Ευέλικτοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί και - σε ένα δεύτερο στάδιο- οι Διαχειριστές Απόκρισης στη Ζήτηση (Ενεργοβόρες Βιομηχανίες) και οι Διαχειριστές Αποθήκευσης μπορούν να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ή -στην περίπτωση των Διαχειριστών Απόκρισης στη Ζήτηση- για να μειώνουν τη δική τους κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.


Αυτή η ευελιξία στη δυναμικότητα παραγωγής θα δώσει τη δυνατότητα στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) να αντιμετωπίζει τη μεταβλητότητα της παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, όταν η μείωση στη παραγωγή ηλιακής ενέργειας συμπίπτει με την αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον περιορισμό του κόστους, ο ΔΣΜ θα επιλέξει παρόχους ευέλικτης δυναμικότητας μέσω Ανταγωνιστικών Δημοπρασιών, με μέγιστο δημοπρατούμενο όγκο 4.500 megawatt. Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του 2019.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση προς τη μεταρρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, την οποία η Ελλάδα δεσμεύτηκε να εφαρμόσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, περιορίζοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου