Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Με δυο λόγια

Γεννήθηκα στη Μυτιλήνη το 1968. Μετά από αρκετές εσωτερικές μεταναστεύσεις, κατοικώ σήμερα στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

 Δραστηριοποιούμαι ως Σύμβουλος Μηχανικός Αναπτυξιακού - Χωρικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας. Είμαι ειδικός συνεργάτης της Διοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής και συντονιστής της διεπιστημονικής συνέργειας καινοτομίας Πρωτοβουλία 4helix.

Έχω εξειδικευτεί στις Δικτυώσεις και Δομές Καινοτομίας, τους Παραγωγικούς Τομείς της Οικονομίας, τα Τοπικά Στρατηγικά – Αναπτυξιακά Σχέδια και τις Πράσινες Εφαρμογές.

Παράλληλα, εκπονώ τη Διδακτορική μου Διατριβή στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα ‘Η Παραγωγική Ανασυγκρότηση και η σύνδεση των δομών από τα Κάτω με τις Δομές της Διοίκησης: Η περίπτωση της Ημαθίας’. Επιβλέπων Καθηγητής ο Αλέξιος-Μιχαήλ Δέφνερ.

Είμαι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) ‘Δ.Π.Μ.Σ. Χωροταξία – Πολεοδομία’ της Σχόλης Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός στο Ε.Μ.Π. και απόφοιτος της Βαρβακείου Π.Σ.

Με δυο λόγια

Γεννήθηκα στη Μυτιλήνη το 1968. Μετά από αρκετές εσωτερικές μεταναστεύσεις, κατοικώ σήμερα στην Αγία Παρασκευή Αττικής.   Δραστηριοποιού...